รายละเอียดบทความ

เทคนิคการปลูกพริกขี้หนูลูกผสม ตราศรแดง

เทคนิคการปลูกพริกขี้หนูลูกผสม ตราศรแดง (เบื้องต้น)
      เมล็ดพันธุ์ 1 กรัมมี 200-230 เมล็ดโดยประมาณ
เมล็ดพันธุ์แบบใหม่ใช้วิธีเคลือบสารไทแรม
     ป้องกันโรคเมล็ดเน่า ต้นกล้าเหี่ยวตาย และ โรคใบไหม้ในต้นกล้า
สามารถควบคุมได้นาน
15-20
วัน
( ก่อนเพาะเมล็ดควรแช่น้ำอุ่นนาน 5-8 ชั่วโมง  ก่อนหว่าน หรือ หยอดเมล็ด )

 

พริกขี้หนูสายพันธุ์ใหม่ 3 สายพันธุ์

1. พริกขี้หนูพันธุ์ซุปเปอร์ฮอท ศรแดง  
     ลักษณะพันธุ์ต้นสูงใหญ่แตกแขนงและต่อยอดตลอดดีมาก ขนาดผลยาว
5-8 ซม.
ติดผลดก ทนทานโรค ผลดิบสีเขียว-เขียวเข้ม ผลสุกสีแดง-แดงเข้ม
ผลผลิตสดเก็บไว้ได้นานโดยขั้วผลไม่เน่าสามารถส่งไปขายที่ตลาดได้นาน
ตลาดต่างประเทศก็ชอบ
อายุเก็บเกี่ยว
60-65 วันหลังย้ายกล้าปลูก

2. พริกขี้หนูใหม่พันธุ์ ไชยปราการ ศรแดง
     ลักษณะพันธุ์ต้นสูง ทนโรค ติดผลเร็ว ขนาดผลใหญ่ยาว
8-12 ซม.ผลดิบสีเขียว-เขียวเข้ม
เหมาะเก็บผลเขียวขายกลุ่มตลาดผลสดหรือเก็บผลสุกแดงขาย
คนเก็บพริกชอบ ผลพริกเก็บผลไว้ได้นานโดยขั้วผลไม่เน่า สามารถส่งไปขายที่ตลาดได้นานๆหลายวัน
สามารถเก็บเกี่ยวผลได้เร็วเพราะผลใหญ่
อายุเก็บเกี่ยวเร็ว
60-65 วันหลังย้ายกล้า


3. พริกขี้หนูใหม่พันธุ์ เพชรดำ ศรแดง
     ลักษณะพันธุ์ต้นสูงใหญ่ ต้นแข็งแรงทนต่อโรคและทนทานต่อสภาพแล้ง
ติดผลดก-ดกมากผลดิบสีเขียวเข้ม-ดำ ผลสุกสีแดงเข้ม
สามารถเก็บผลเขียวขายกลุ่มตลาดผลสดหรือเก็บผลสุกแดงขาย ผลยาว
5-8 ซม.
อายุการเก็บเกี่ยว
65-70
วัน
ผลเก็บไว้ได้นานโดยขั้วผลไม่เน่าสามารถส่งไปขายที่ตลาดได้นานๆหลายวัน


ระยะต้นกล้าพริก
     ควรฉีด/ราดสาร เมทาแลกซิล เพื่อป้องกันโรคโคนเน่าหรือเหี่ยวเฉาตาย
และ ควรผสมกรดฮิวมิคแอซิค ฉีดราดโคนต้นเพื่อทำให้รากต้นกล้าพริกเจริญเติมโตดี
อายุที่เหมาะสม ประมาณ
25-35 วัน
จะทำไม่ให้ต้นกล้าพริกยาว ต้นแก่เกินไปครับ

ระยะปลูก   
     การปลูกระบบสปริงเกอร์ : ใช้ระยะต้น 50 ซม. X ระยะแถว 70 ซม.  X จำนวนต้น 2 ต้น
การปลูกระบบน้ำหยด     : ใช้ระยะต้น 50 ซม. X ระยะแถว 70 ซม.  X จำนวนต้น 2 ต้น   

 

ปุ๋ยที่แนะนำ
1. สูตรบำรุงต้น ใช้ 15-15-15 , 15-0-0 
    CaO+B เพื่อลดปริมาณปุ๋ยเคมีควรผสมปุ๋ยอินทรีย์ ตรา อื่นๆ / ปุ๋ยคอกมูลสัตว์
2. สูตรบำรุงดอกผล 16-16-16,
8-24-24
หรือ ปุ๋ยอินทรีย์สูตรบำรุงดอกผล ตรา อื่นๆ /ปุ๋ยคอกมูลสัตว์
3.
สูตรเร่งบำรุงต้นและบำรุงดอกผลระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิต
    ใช้ปุ๋ยข้อที่
1 จำนวน 1ครั้ง แล้วใช้ปุ๋ยสูตรข้อ 2 จำนวน 2
ครั้ง
     ใช้ห่างกัน
5-7 วัน ควรให้ที่ละน้อยๆ แต่ให้บ่อยๆครั้ง
            

ธาตุอาหารเสริม
     ควรฉีดพ่นทางใบช่วยต้นพริกเช่นสาหร่ายทะเล แคลเซียม-โบรอน ธาตุอาหารรองต่างๆ
ผสมสารจับใบทุกครั้ง


แมลงศัตรูพืชในพริก 
     “หลักการดูแลคือควรฉีดสารให้ดีฉีดบ่อยๆและควรทำลายพืชอาศัยที่อยู่รอบๆข้างแปลงด้วย”
1.
เพลี้ยอ่อนใช้สารเคมี สารไวท์ออยล์ สารมาลาไธออน สารไดอะซีนอล
     สารอะซีเฟต สารอะเซทามิพริด และสารอื่นๆ

2.
ไรแดง-ขาว ใช้สารเคมี สารกำมะถันทอง สารโพไทโอฟอส สารอะมีทราส
     สารอิมิตาคลอพริด สารอะบาเม็กติน และอื่นๆ

3.เพลี้ยไฟใช้สารเคมีสารฟอร์มีทาเนท,สารคาร์โบซัลแฟน,สารเพนโพรพาทริน,

     สารอิมิดาคลอพริด
,สารอะบาเม็กตินและอื่นๆ
4. แมลงหวี่ขาว ใช้สารเคมี สารสะเดาไทย 111 สารเพนโพรพาทริน สารอิมิดาคลอพริดและอื่นๆ
5. หนอนกัดกินผลใช้สารเคมี สารคลอไพริฟอส สารอะบาเม็กติน สารคลอร์เฟนนาเพอร์และอื่นๆ
        โรคทางใบและผลพริก “หลักการคือควรมีการฉีดพ่นก่อนการเกิดโรค (ป้องกันไว้ดีกว่าแก้ภายหลัง)
1. โรคใบจุดตากบใช้สารเมนโคเซป สารโพรพีเนป สารคลอโรทาโรนิล สารคอปเปอร์ ไฮดรอกไซค์ และอื่นๆ
2. โรคยอดเน่าดำใช้สารโฟรคลอราช สารอมิสตา(สารอะซ็อกซีสโตรบิน) และอื่นๆ
3. โรคกุ้งแห้งแท้-กุ้งแห้งเทียม ที่เกิดกับดอกและผลพริกใช้สารโพรพีเนป สารคลอโรทาโรนิล,สารโปรฟีโคนาโซล และอื่นๆ
4. โรคต้นเหี่ยวเหลือง-เขียวตาย ควรฉีดราดสารเทอร์ราคลอซุปเปอร์-เอ็กซ์
     ผสมกรดฮิวมิแอซิกใช้ระยะกล้าจนโตและอื่นๆ

ช่วงระยะติดผล
     กลุ่มพริกซุปเปอร์ฮอทนั้นจะติดผลออกดอกออกยอดพร้อมๆกัน
ฉะนั้นควรบำรุงยอด ดอก ผล ใบไปพร้อมๆกัน

เราจะได้เก็บพริกได้อย่างต่อเนื่องนานๆ หลายๆ เดือน หรือ เป็นปีครับ

การคำนวณต้นทุนการปลูก
พื้นที่ 1 ไร่ ใช้ทุนโดยประมาณ

 

      ใช้กล้า 3300 ต้น  ราคาต้นละ 1 บาท = 3,300 บาท
       ค่าปุ๋ย+ยา ต้นละ ประมาณ 2 บาท    = 6,600
บาท
       (จนเริ่มเก็บผลผลิต)
       ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประมาณ 2,100 บาท

 

รวมๆ แล้วใช้ต้นทุน 12,000 บาท ต่อไร่ โดยประมาณ

ผู้ลงบทความ : umkaset