รายละเอียดบทความ

เมื่อเพลี้ยแป้งกินมะม่วง

เมื่อเพลี้ยแป้งกินมะม่วง

                          วันนี้ ได้รับการประสานจากนายธง  ช้างรักษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ว่าขอให้ช่วยนำความรู้ที่ได้ไปถอดสกัดมาจาก คุณลุงประดิษฐ์  ชินคำ แห่งตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี แหล่งผลิตมะม่วงส่งออกที่สำคัญของจังหวัดอุดรฯ เผยแพร่เล่าสู่กันฟังให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบเพื่อเป็นวิทยาทานหน่อย...ว่าเข้าไปนั่น... ผู้เขียนจึงขอสนองตอบเพื่อนร่วมสำนักฯ  โดยนำมาเผยแพร่ตามช่องทางแห่งนี้  มีใจความว่า:-

                           การป้องกันเพลี้ยแป้งในมะม่วงโดยวิธีประหยัด..ทำได้อย่างไร

                      เพลี้ยแป้ง  ดูดกินน้ำเลี้ยงจากบริเวณกิ่ง ใบ ช่อดอก ผลอ่อน ผลแก่ มีมดเป็นพาหะช่วยพาไปตามส่วนต่าง ๆ ของพืช ส่วนของพืชที่ถูกทำลายจะแคระแกรนและเกิดราสีดำ โดยเฉพาะผลที่มีเพลี้ยแป้งทำลายอยู่มักจะเป็นที่รังเกียจของผู้บริโภค   มะม่วงในช่วงที่เริ่มติดผลอ่อน จะมีเพลี้ยแป้งเป็นศัตรูสำคัญ ที่คอยดูดกินน้ำเลี้ยงที่ขั้วผลมะม่วง ทำให้ผลมะม่วงร่วงหล่น หรือผลไม่สมบูรณ์ ในสวนของคุณลุงประดิษฐ์  ชินคำ จะป้องกันการระบาดของเพลี้ยแป้งด้วยการใช้ ชอล์คกันมด ขีดรอบโคนต้นมะม่วง 3 – 5 เส้น สูงจากพื้นดิน 1 คืบ โดย 7 วันขีดครั้งหนึ่ง เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและลดความเสี่ยงจากการใช้สารเคมี ชอล์คกันมด 3 แท่ง ราคา 10 บาท ชอล์คกันมด 1 แท่ง ใช้ขีดต้นมะม่วงอายุ 3 – 5 ปี ได้ประมาณ 20 ต้น

                        ข้อควรระวัง

-         ขณะใช้ผงฝุ่นชอล์คอาจปลิวเข้าจมูก เข้าปาก หรือผิวหนังได้ ควรใช้อย่างระมัดระวัง

-         โคนต้นมะม่วงโดยรอบทรงพุ่ม ต้องกำจัดวัชพืชให้สะอาด

                                         มีผู้สงสัยว่า ชอล์คกันมด ป้องกันเพลี้ยแป้งได้อย่างไร                                                                                                                                                         

                             โดยพฤติกรรมทางธรรมชาติของเพลี้ยแป้ง ตัวเต็มวัยตัวเมียมีขนาดลำตัวยาวประมาณ 3 มม. สีเหลืองอ่อน ลักษณะอ้วนสั้นมีผงสีขาวปกคลุมลำตัว ไม่มีปีก ส่วนตัวผู้จะมีปีกและมีขนาดเล็กกว่าตัวเมีย เพลี้ยแป้งอาศัยมดซึ่งกินสิ่งขับถ่ายของเพลี้ยแป้งเป็นพาหะนำไปปล่อยไว้บนต้นมะม่วง จึงใช้ชอล์คกันมด ขีดรอบต้นมะม่วงเพื่อป้องกันมดไม่ให้นำเพลี้ยแป้งไปปล่อยไว้บนต้นมะม่วง....เท่านี้เอง..

ผู้ลงบทความ : umkaset